OVERSIKT OVER NETTSTEDER – fordelt på fagområder (alfabetisk)

I denne oversikten har noen av de mest sentrale temaene innen folkehelse blitt plukket ut, og presentert i alfabetisk rekkefølge. Til hvert tema finner du informasjon om (1) nyttige fagsider, (2) viktige interesseorganisasjoner og (3) sentrale publikasjoner. Til hver av de tre kategoriene har det blitt gjort en grundig gjennomgang av nettsteder. For nyttige fagsider er kun tre nettsteder plukket ut. For viktige interesseorganisasjoner og sentrale publikasjoner har noen flere nettsteder blitt plukket ut.

Utvelgelsen av nettstedene er basert på kriterier som: sikker kilde, faglig informasjon, mengde informasjon om tema, brukervennlighet, variasjon i informasjon og tilgang på publikasjoner, rapporter og andre dokumenter.

Oversikten er ment som et hjelpemiddel til å lettere finne frem til relevant informasjon om ulike tema innen folkehelse.

Kom gjerne med tilbakemeldinger til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

A

Alkohol

Nyttige fagsider:

Helsedirektoratet

·         Informasjon om bevilling, kravet om kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder, alkoholreklame, innførsel og utlevering av alkohol, og stort omfang av publikasjoner. Utgiver: Helsedirektoratet (fagdirektorat og myndighetsorgan)

Folkehelseinstituttet

·         Info om alkoholforbruk i Norge, og fakta om virkning, forbrenning, promille og bakrus. Kontinuerlig oppdatering av nyhetsartikler, og utgitte publikasjoner. Utgiver: Folkehelseinstituttet

Forebygging.no

·         Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Bredt utvalg av artikler, program, tiltak, og oversikt over tidsskrifter, databaser, statlige føringer, rapporter og nettressurser etc. Utgiver: KoRus-Nord

Viktige interesseorganisasjoner:

Anonyme alkoholikere

Rusmisbrukerens Interesseorganisasjon

Av og til

Sentrale publikasjoner:

Meld. St. 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika – doping

Ansvarlig alkoholhåndtering – for et trygt lokalsamfunn (2014)

Alkohol i kroppen (2003)

 

Arbeidshelse

Nyttige fagsider:

Arbeidstilsynet

·         Veiledning om bl.a. arbeidsmiljø (f.eks. temperatur, ergonomi, arbeidstid, stress etc.) og regler, konsekvenser, tiltak. Oversikt over regelverk, bredt omfang av brosjyrer, rapporter (ofte resultat av tilsyn) og artikler. Utgiver: Arbeidstilsynet

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

·         Rapporter, vitenskapelige artikler, faktaark, årsmagasin og doktoravhandlinger om arbeid, helse og arbeidsmiljø knyttet til t ulike bransjer. Tidligere seminarer på web-tv. Utgiver: STAMI

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og –helse (NOA)

·         Et overvåkingsverktøy. Presenterer data om arbeidsmiljø og helse. Utvikler og definerer indikatorer som er egnet til å gi en beskrivelse av tilstanden og utviklingen knyttet til arbeidsmiljørisiko, arbeidsrelatert helse og systematisk forebyggende arbeid. Utgiver: STAMI

Viktige interesseorganisasjoner:

Ergoterapeutene

Norsk fysioterapeutforbund

Friskgården

Sentrale publikasjoner:

Arbeidsmiljøet i Norge og EU (2012)

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer (2010)

Arbeidsmiljø og helse – slik norske yrkesaktive opplever det (2008)

Yrkessykdommer NOU 2008:11

 

Astma og allergi

Nyttige fagsider:

 

 Folkehelseinstituttet

·         Presenterer fakta om bl.a. forekomst, miljøfaktorer og kort innføring i astma og allergi. Utgiver: Folkehelseinstituttet (myndighetenes faglige rådgiver, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet)

Helsenorge

·         Oversikt og kort informasjon over ulike former for astma og allergi. Utgiver: Helsedirektoratet (befolkningsrettet helseinformasjon)

Norsk helseinformatikk

·         Her finner du artikler, nyheter, animasjoner, illustrasjoner og presentasjoner om astma og allergi. Utgiver: Norsk helseinformatikk

Viktige interesse-organisasjoner:

 

Astma- og allergiforbundet

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Norsk cøliakiforening

Sentrale publikasjoner:

 

Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer (2008)

B

C

D

Demens

Nyttige fagsider:

Helsedirektoratet

·         Info om utredning, aktivitetstilbud og miljøbehandling, tilbud til pårørende, demens hos yngre og hos innvandrere, tiltak og utvikling. Utgiver: Helsedirektoratet

Helsenorge

·         Befolkningsrettet informasjon om hva demens er, råd til pårørende, hvordan leve med demens, forebygging og rettigheter. Utgiver: Helsedirektoratet

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

·         Tilgang på fagnettDEMENS som gir info om satsingsområder innen Demensplan 2015, Demensinfo.no som skal inspirere og informere til å etablere gode tjenestetilbud, rådgivning til kommune og spesialisthelsetjeneste. Utgiver: Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse

 

Viktige interesseorganisasjoner:

Nasjonalforeningen for folkehelsen

 

Sentrale publikasjoner:

Demensplan 2015. «Den gode dagen» (2007)

Glemsk, men ikke glemt! (2007)

 

E

Ernæring

Nyttige fagsider:

Helsedirektoratet

·         Kostholdsråd til ulike grupper, god info om næringsstoffer, tilgang til kosthåndboken og andre publikasjoner. Utgiver: Helsedirektoratet (fagdirektorat og myndighetsorgan)

Helsenorge

·         Fokus er rettet mot sunnere kosthold, helse og forebygging. Utgiver: Helsedirektoratet (befolkningsrettet helseinformasjon)

Matportalen

·         Oversiktlig nettside med råd, verktøy og forbrukerrettet informasjon om mat og helse. Utgiver: Mattilsynet (redaktør), ulike etater bidrar med stoff på portalen

Viktige interesse-organisasjoner:

Norsk selskap for ernæring

Norsk forening for ernæringsfysiologer

Klinisk ernæringsfysiologers forening tilsluttet forskerforbundet

Sentrale publikasjoner:

Nordiske ernæringsanbefalinger (2014)

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (2014)

Utviklingen i norsk kosthold 2013 – langversjon (2013)

Kosthåndboken. Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (2012)

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer (2011)

F

Fedme/overvekt

Nyttige fagsider:

Helsenorge

·         Helsedirektoratet har valgt å legge ut det meste av info om temaet på helsenorge.no, rettet mot befolkningen. Info om overvekt og fedme, årsaker, forebygging, behandling og kostråd. Utgiver: Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

·         Fakta og statistikk for barn og voksne, kontinuerlig oppdatering av nyhetsartikler om temaet, oversikt over forskning og studier. Utgiver: Folkehelseinstituttet

Norsk helseinformatikk (NHI)

·         Kort og sammenfattet info om overvekt og fedme (definisjoner, forekomst, årsaker og konsekvenser), overvekt og kosthold, fysisk aktivitet og slanking. Utgiver: Norsk helseinformatikk

Viktige interesseorganisasjoner:

Landsforeningen for overvektige

Anonyme overspisere

Kreftforeningen

Sentrale publikasjoner:

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten. (2010)

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne. Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten (2011)

Overvekt og fedme (kapittel 35 fra Aktivitetshåndboka) (2009)

 

Fysisk aktivitet

Nyttige fagsider:

Helsenorge

·         Tips og råd om fysisk aktivitet og trening, anbefalinger til ulike grupper og forebyggende tiltak. Utgiver: Helsedirektoratet (befolkningsrettet helseinformasjon)

Folkehelseinstituttet

·         Informasjon om bl.a. fysisk aktivitet og helse, tall og statistikk fra helseprofilene, forskning og undersøkelser og nyheter. Utgiver: Folkehelseinstituttet (myndighetenes faglige rådgiver, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet)

Norsk helseinformatikk

·         Her finner du fysisk aktivitet og helse, doping, treningsråd, idrettsskader og treningsvideoer. Utgiver: Norsk helseinformatikk

Viktige interesseorganisasjoner:

Aktivitetsalliansen

Landslaget Fysisk Fostring i Skolen

Sentrale publikasjoner:

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009. Sammen for fysisk aktivitet (2004)

Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling (2008)

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (2014)

Fysisk inaktive i Norge. Hvem er inaktive – og hva motiverer til økt fysisk aktivitet? (2009)

G

H

Hjerte- og karsykdommer

Nyttige fagsider:

Helsenorge

·         Hjerte- og karsykdommer er delt inn i ulike undertema. Temaene beskriver bl.a. ulike sykdommer, undersøkelser, symptomer, risikofaktorer og årsaker. Utgiver: Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

·         Her finner du fakta og statistikk om noen hjerte- og karsykdommer, risikofaktorer, forskning og studier, kontinuerlig oppdatering av nyheter om temaet. Utgiver: Folkehelseinstituttet

Norsk helseinformatikk (NHI)

·         NHI skiller seg ut. Nettsiden har bred og omfattende informasjon om ulike hjerte- og karsykdommer, undersøkelser, legemiddel, kost og trening. Sykdommene og tema er kategorisert. Visuelle effekter som illustrasjoner og animasjonsvideoer. Utgiver: Norsk helseinformatikk

Viktige interesseorganisasjoner:

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Foreningen for hjertesyke barn

Sentrale publikasjoner:

Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer (2009)

 

I

Inneklima

Nyttige fagsider:

Helsedirektoratet

·         Lite informasjon, men man finner noen relevante publikasjoner. Utgiver: Helsedirektoratet (fagdirektorat og myndighetsorgan)

Helsenorge

·         Artikler om temaet, men begrenset med informasjon. Utgiver: Helsedirektoratet (befolkningsrettet helseinformasjon)

Folkehelseinstituttet

·         Inneklima og helse, faktorer som påvirker, råd, kunnskapsbase, og god oversikt over lover og regler. Utgiver: Folkehelseinstituttet (myndighetenes faglige rådgiver, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet)

Viktige interesseorganisasjoner:

Astma- og allergiforbundet

Inneklima.com

Norsk innemiljøorganisasjon

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Sentrale publikasjoner:

Anbefalte faglige normer for inneklima (2013)

 

Innvandrerhelse

Nyttige fagsider:

Helsedirektoratet

·         En av få sider med info om dette temaet. Info om hvordan helsetjenesten kan tilpasse sitt tilbud til innvandrerbefolkningens behov, og litt om innvandrerhelse. Utgiver: Helsedirektoratet

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

·         Målet med siden er å skape og formidle forskningsbasert kunnskap. Kontinuerlig oppdatering av nyheter, oversikt over mange forsknings- og utviklingsprosjekter og tilgang til faglitteratur. Utgiver: NAKMI

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

·         Ingen egen kategorisering av temaet helse, men man finner det ved å søke på ordet «helse» i søkefeltet. Oppdaterte nyheter og publikasjoner. Utgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Viktige interesseorganisasjoner:

Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA-Senteret)

 

Sentrale publikasjoner:

Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandrers helse 2013-2017 (2013)

Meld.St.6 (2012-2013). Melding til Stortinget. En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap.

The Oslo immigrant health profile (2008)

 

J

K

Kreft

Nyttige fagsider:

Helsenorge

·         Siden utmerker seg ved at den har informasjon om svært mange ulike kreftsykdommer.  I tillegg er det info hva kreft er, kreft og kosthold, undersøkelser, behandlinger og ordforklaringer. Utgiver: Helsedirektoratet (befolkningsrettet informasjon)

Kreftregisteret

·         Gir god info om statistikk og hyppighet av ulike kreftformer, forebyggende undersøkelser/masseundersøkelser (screening), publikasjoner, oppdaterte nyheter og kreftregistre. Utgiver: Kreftregisteret

Norsk helseinformatikk (NHI)

·         Her finner du enormt med informasjon som omhandler kreftsykdommer, undersøkelser, behandlingsmetoder, råd til pasienter og pårørende, forebygging og animasjonsvideoer. Utgiver: Norsk helseinformatikk

Viktige interesseorganisasjoner:

Kreftforeningen

·         Kreftforeningen samarbeider med 12 pasientforeninger. Liste over foreningene ligger på hjemmesiden

Barnekreftforeningen

Ungdomsgruppen i kreftforeningen

Sentrale publikasjoner:

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017. (2013)

Fagrapport: Status, utviklingstrekk og utfordringer på kreftområdet. Helsedirektoratets innspill til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017 (2013)

Cancer in Norway 2012. Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway (2014)

Årsrapport 2013. Kreftregisteret (2014)

 

L

Luftforurensning

Nyttige fagsider:

Miljøstatus

·         Veldig god informasjon om ulike kilder til luftforurensning, status, utvikling, konsekvenser, tiltak, og regelverk og avtaler. Utgiver: Miljødirektoratet (redaktør), utviklet av miljødirektoratene

Luftkvalitet.info

·         Daglig oppdatering om luftkvaliteten i ulike byer, kartleggingsmodell for lokal luftforurensning, kort informasjon om kilder, helseeffekt og tiltak, og mange rapporter. Utgiver: Utviklet og driftes av Norsk institutt for luftforskning

Folkehelseinstituttet

·         God oversikt over helseeffekter, virkningsmekanismer, kilder og luftkvalitetskriterier. Informasjon i kunnskapsdatabase. Utgiver: Folkehelseinstituttet (myndighetenes faglige rådgiver, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet)

Viktige interesseorganisasjoner:

Norges Astma og AllergiForbund

Sentrale publikasjoner:

Luftkvalitetskriterier. Virkninger av luftforurensning på helse (2013)

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge (2007)

Lokal luftkvalitet. Tiltaksveileder (2013)

Informative Inventory Report (IIR) 2014. Norway. Air Pollutant Emissions 1980-2012 (2014)

Klimakur 2020. Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020 (2010)

M

N

O

P

Planlegging

Nyttige fagsider:

Helsedirektoratet

·         Direktoratet har laget en veiviser (føringer, råd og verktøy) i lokalt folkehelsearbeid som skal hjelpe kommunene til å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk. Temaområder er plukket ut basert på § 7 Folkehelsetiltak i folkehelseloven. Utgiver: Helsedirektoratet

Kommunetorget

·         Her får du tips og hjelp til å planlegge folkehelse i kommune, verktøy for planlegging og folkehelse i planer. Siden inneholder en lang liste over praksiseksempler fra kommuner. Utgiver: Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord)

Miljøkommune.no

·         Nettstedet fungerer som veiviser i kommunal planlegging og miljøforvaltning. Det står ganske lite om folkehelse, men det står litt ifh. plan- og bygningsloven. Utgiver: Miljøverndepartementet

Viktige interesseorganisasjoner:

Kommunensektorens organisasjon (KS)

Sentrale publikasjoner:

Folkehelse og kommuneplanlegging. Moment og tipsliste (2011)

Veileder. Kommunal planstrategi (2011)

Folkehelse. Sjekkliste for planlegging. Østfold fylkeskommune(2012)

God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (2013)

 

Psykisk helse

Nyttige fagsider:

Helsedirektoratet

·         Psykisk helse og rus som samletema, deretter ulike undertema. Kort informasjon om emnene, men mange publikasjoner. Utgiver: Helsedirektoratet (fagdirektorat og myndighetsorgan)

Helsenorge

·         Artikler om ulike forhold som påvirker psykisk helse og hvordan det kan forebygges og behandles. Utgiver: Helsedirektoratet (befolkningsrettet helseinformasjon)

Folkehelseinstituttet

·         Ulike lidelser, psykisk helse i Norge og publikasjoner. Se også andre tema områder som knyttes til psykisk helse (ADHD, selvmord, spiseforstyrrelser). Utgiver: Folkehelseinstituttet (myndighetenes faglige rådgiver, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet)

Viktige interesseorganisasjoner:

Mentalhelse

Rådet for psykisk helse

Organisasjonen voksne for barn – for trygg barndom og god psykisk helse

Sentrale publikasjoner:

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. 2007-2012 (2007)

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse. 2013-2016 (2013)

Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger (2011)

Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger (2011)

Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv (2009)

Q

R

Rusmidler

Nyttige fagsider:

Folkehelseinstituttet

·         Fakta om rusmiddelpåvirkning, avhengighet, rus og trafikk, statistikk, nyheter og god gjennomgang av ulike typer rusmidler (kun narkotiske stoffer). Utgiver: Folkehelseinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet

·         Fin overordnet oversikt over rusfeltet. Info om rusmidler i Norge, forebygging, lovgivning, kommunalt rusarbeid, behandling, forskning og internasjonalt samarbeid. Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Tidlig intervensjon

·         Nettbasert kunnskapsbase for tidlig identifikasjon og handling innen rusfeltet. Det gis spesifikke råd og veiledning i henhold til rus og; barn, ungdom, unge voksne, voksne, gravide og eldre. Utgiver: Kompetansesenter rus Nord Norge (KoRus)

Viktige interesseorganisasjoner:

Blå Kors

Anonyme narkomane

Forbundet Mot Rusgift

Sentrale publikasjoner:

Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 (2014)

Meld.St.30. (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol – narkotika – doping (2012)

Fakta om narkotiske stoffer (2010)

Rusmidler i Norge 2013 (2013)

Helsedirektoratet. Rapportering på kommunalt rusarbeid 2012 (2013)

 

S

Seksuell helse

Nyttige fagsider:

Helsedirektoratet

·         Kort innføring i temaer som seksuelle minoriteter, prevensjon, sterilisering, abort, strategier, arbeidet fremover, publikasjoner og undervisningsmateriell. Utgiver: Helsedirektoratet

Helsenorge

·         Ligner litt på Helsedirektoratets side. Artikler om prevensjon, sterilisering, homofil og lesbisk og klamydia. Lang og fin liste med oversikt over norske fagmiljøer innen temaet. Noen tema står for seg selv, f.eks. abort og graviditet. Utgiver: Helsedirektoratet (befolkningsrettet informasjon)

Folkehelseinstituttet

·         Fakta og god innføring i ulike seksuelt overførbare infeksjoner, ellers lite info. Hiv og HPV står f.eks. som egne tema.

Viktige interesseorganisasjoner:

Sex og politikk. Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og samfunn. Senter for ung seksualitet

·         Svært informativ side om sex, kropp, prevensjon, graviditet, sykdommer, kjøp av sex og materiell for fagfolk. Informasjonsmateriell og mange brosjyrer.

SUSS – senteret for ungdomshelse, samliv og seksualitet

Sentrale publikasjoner:

Statusrapport juni 2012. Handlingsplan – Forebygging av uønskede svangerskap og abort 2010 – 2015 strategier for bedre seksuell helse (2012)

Feminina. Om jenter. For jenter. (2010)

Maskulinus. Om gutter. For gutter. (2010)

 

Selvmord

Nyttige fagsider:

Helsedirektoratet

·         Veldig lite som står om selvmord. Utgiver: Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

·         Fakta om selvmord med statistikk og utvikling over tid, risikofaktorer og årsaker. God info og forebyggende tiltak, samt oppdaterte nyheter. Utgiver: Folkehelseinstituttet

Norsk helseinformatikk (NHI)

·         Grei og kort gjennomgang av forekomst, årsaker, diagnostikk og om de etterlatte. Utgiver: Norsk helseinformatikk

Viktige interesseorganisasjoner:

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging

Leve. Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Mental helse

Sentrale publikasjoner:

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017 (2014)

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (2008)

Forebygging av selvmord, del 1: Psykoterapi, medikamentelle intervensjoner og elektrokonvulsiv terapi. Systematisk kunnskapsoppsummering. (2006)

Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord (2011)

 

Skader og ulykker                 

Nyttige fagsider:

Skadeforebyggende forum

·         Jobber med områder der andre aktører gjør minst: skadeforebygging lokalt, sikkerhet for barn og unge, eldreulykker, drukningsulykker og innhenting og bruk av skadedata. Utgiver: Skadeforebyggende forum

Folkehelseinstituttet

·         Fakta om skader og ulykker med tall og statistikk, ellers lite informasjon om temaet. Utgiver: Folkehelseinstituttet (myndighetenes faglige rådgiver, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet)

Norwegian Safety Promotion Centre AS (Norsafety)

·         For kommuner, regioner og fylkeskommuner, men også mot andre virksomheter som jobber aktivt med forebygging av skader og ulykker. Presenterer god oversikt over publikasjoner, rapporter, og gode eksempler.

Viktige interesseorganisasjoner:

Redningsselskapet

Trygg trafikk

Norsk brannvernforening

Sentrale publikasjoner:

Ulykker i Norge. Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014 (2009)

Sosioøkonomiske forskjeller i ulykkesskader. En oppsummering av nordisk litteratur (2009)

Personskadedata 2012. Norsk pasientregister (2013)

Fallforebygging i kommunen. Kunnskap og anbefalinger (2013)

 

Stråling

Nyttige fagsider:

Folkehelseinstituttet

·         Hovedsakelig informasjon om mobil og radon, men god info i miljø og helse kunnskapsdatabasen. Utgiver: Folkehelseinstituttet (myndighetenes faglige rådgiver, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet)

Statens strålevern

·         Omfattende informasjon om mange emner, f.eks. mobil, radon, solarium, strøm og høyspent. Mange publikasjoner og oversikt over regelverk. Utgiver: Statens strålevern (fagmyndighet og sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet)

Miljøstatus.no

·         Radioaktivitet, radon og UV-stråling. Veldig lett lest, bilder og filmsnutt. Utgiver: Miljødirektoratet (redaktør), utviklet av miljødirektoratene

Viktige interesseorganisasjoner:

Foreningen for el-overfølsomme

Sentrale publikasjoner:

Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge (2009)

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis (2012)

Ultrafiolett stråling, solskader og forebygging (2013)

Bebyggelse nær høyspentanlegg – informasjon til kommuner og utbyggere (2014)

Strålevernets nye anbefalinger for radon i Norge (2009)

 

Støy

Nyttige fagsider:

Miljøstatus.no

·         Kort og fin oversikt over bl.a. støykilder, støy og helse og støy i norske storbyer. Utgiver: Miljødirektoratet (redaktør), utviklet av miljødirektoratene

Miljødirektoratet

·         Veldig lite informasjon. Seismikk og anna marin støy, strategier og handlingsplaner og info om kartlegging av støy. Utgiver: Miljødirektoratet, underlagt Klima- og miljødepartementet

Folkehelseinstituttet

·         Har ikke egen temaside, men ved å søke finner man mange artikler, nyheter og publikasjoner om støy. Info i miljø og helse kunnskapsdatabase. Utgiver: Folkehelseinstituttet (myndighetenes faglige rådgiver, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet)

Viktige interesseorganisasjoner:

Norsk forening mot støy

Sentrale publikasjoner:

Handlingsplan mot støy 2007-2011 (2007)

Handlingsplan mot støy i Oslo kommune 2013-2018 (2013)

Fornyet satsing mot støy

Burden of disease from environmental noise (WHO, 2011)

T

Tannhelse

Nyttige fagsider:

Helsedirektoratet

·         I hovedsak informasjon om tannhelsetjenesten, og om tannhelse og tobakk. Her finnes også en del publikasjoner. Utgiver: Helsedirektoratet

Helsenorge

·         Info om rettigheter når du trenger tannbehandling, i tillegg er det artikler om tannhelse og råd for å beholde tennene sunne. Utgiver: Helsedirektoratet (befolkningsrettet informasjon)

Folkehelseinstituttet

·         Kort oppsummert fakta og statistikk om tannhelse relatert til ulike grupper i befolkningen. Utgiver: Folkehelseinstituttet

Viktige interesseorganisasjoner:

Den norske tannlegeforeningen

Norsk tannpleierforening

Norsk tannvern

Sentrale publikasjoner:

Tannhelsesstatus i Norge. En oppsummering av eksisterende kunnskap (2009)

Quality indicators in oral health care: A Nordic project. Proceedings in 2012 (2013)

Tenner for livet – helsefremmende og forebyggende arbeid (2000)

Tenner for livet – Baselineundersøkelse nr. 1. Tannhelsedata fra 2003 for 3- og 5-åringer. Tiltaksoversikt. (2006)

Tenner for livet – Baselineundersøkelse nr. 2. Oral helse hos sykehjemsbeboere i 2004 (2006)

 

Tobakk

Nyttige fagsider:

Helsedirektoratet

·         God informasjon om bl.a. ulike tobakksformer, avhengighet, relaterte sykdommer, strategier, kampanjer, tall og undersøkelser. Utgiver: Helsedirektoratet (fagdirektorat og myndighetsorgan)

Helsenorge

·         Info om hvordan røyk og snus påvirker helsen, og tips til å slutte. Utgiver: Helsedirektoratet (befolkningsrettet helseinformasjon)

Folkehelseinstituttet

·         Fakta og statistikk om røyking og snusing, kort om helseskader, røykeslutt og nyheter om temaet. Info i miljø og helse kunnskapsbase. Utgiver: Folkehelseinstituttet (myndighetenes faglige rådgiver, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet)

Viktige interesseorganisasjoner:

 

Sentrale publikasjoner:

En framtid uten tobakk. Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader 2013-2016 (2013)

Tal om tobakk 1973-2012 (2013)

Hva er elektroniske sigaretter, hvor farlige er de og hvordan bør de reguleres? (2013)

U

V

Vann (badevann)

Nyttige fagsider:

Folkehelseinstituttets temasider

·         Informasjon om badevannskvalitet, forurensning og risiko for smitte og sykdom. Info to steder på siden; under tema vann og i «miljø og helse kunnskapsbase». I den sistnevnte er veldig god informasjon. Utgiver: Folkehelseinstituttet

Helsenorge

·         Helsenorge refererer i hovedsak til folkehelseinstituttets sider. Det er lite informasjon på denne siden. Utgiver: Helsedirektoratet

Viktige interesseorganisasjoner:

 

Sentrale publikasjoner:

Cyanobakterier (blågrønnalger) – oppblomstring og toksinproduksjon (2010)

Svømmekløe (Cercariedermatitt) (2012)

 

Vann (drikkevann)

Nyttige fagsider:

Folkehelseinstituttets temasider

 Vannforsyningens ABC

·         Omfattende og god informasjon om vannkilder, vannbehandling, vannkvalitet og helse, beredskap/krisehåndtering. De fleste emnene står i tillegg beskrevet i oppslagsverket «Vannforsynings ABC». Utgiver: Folkehelseinstituttet

Matportalen

·         Vann som drikke og fokus på trygt vann (smittefarer). Utgiver: Mattilsynet (redaktør), ulike etater bidrar med stoff på portalen

Grunnvann.no

·         Informasjonsportal om grunnvann. Gir fin innføring om vannets kretsløp, vannet på jorda, vannkvalitet og egen gjennomgang av drikkevann (direkte lenket til). Utgiver: Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Viktige interesseorganisasjoner:

Norsk vann

Sentrale publikasjoner:

Rapport fra Vannverksregisteret (2014)

 

 

Vold

Nyttige fagsider:

Helsedirektoratet

·         Samlet tema om vold, traumer og selvmordsforebygging. Lite informasjon om emnene. Utgiver: Helsedirektoratet (fagdirektorat og myndighetsorgan)

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

·         Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Mest info i form av nyheter om emnene og hva sentrene jobber med. Utgiver: Regionalt ressurssenter

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

·         Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Info om bl.a. pågående forskningsprosjekter, vold, traumer og seksuelle overgrep. Eget bibliotek og oversikt over publikasjoner. Utgiver: NKVTS, opprettet av 5 departementer (finansierer driften)

Viktige interesseorganisasjoner:

Alternativ til vold

Sentrale publikasjoner:

Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner (2013)

Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017) (2013)

Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv (2014)

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å