Folkehelseforeningen vil fra nå av publisere Helserådet på våre nettsider. I Helserådet finner du debattinlegg, fagartikler og saksdokumenter til inspirasjon og hjelp for alle som jobber med, eller er interessert i, samfunnsmedisin og folkehelse, med særlig vekt på forholdene i kommunehelsetjenesten. 

Helsebiblioteket står for utgivelsen av publikasjonen og Anders Smith er redaktør.

Du kan finne flere årganger for gratis nedlasting på Helsebibliotekets hjemmesider

2015-årgangen finner du under: