Arkiv

Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet).

 

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med

å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes

langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. Programmet skal særlig bidra til å

integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende

arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert

utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne

ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i

lokalsamfunnet.

 

Les mer på Helsedirektoratets hjemmesider

 

 

Programmet finner du her: 

pdf

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Størrelse : 599.28 kb
Treff : 429
Lastet opp : 2017-03-09 21:53:54
Date modified : 2017-03-09 21:53:54